Generalitat de Catalunya' Departament de Cultura
El departament de Cultura de la Generalitat ha escanejat totes les revistes de 'La Vall de Verç' i estàn degudament arxivades i indexades per que hi pogueu buscar per molts conceptes.
Podeu obtenir els resultats en la mateixa pàgina escanejada o bé en la seva traducció a text.
Tot aquest procés permet la cerca en molt bona part de tota la premsa escrita catalana.
A part d'accedir-hi directament des d'aquesta pàgina, també ho podeu fer des de la pròpia pàgina de la Generalitat'.