Generalitat de Catalunya' Departament de Cultura
El departament de Cultura de la Generalitat ha escanejat totes les revistes de 'La Vall de Verç' i estàn degudament arxivades i indexades per que hi pogueu buscar per molts conceptes.
Podeu obtenir els resultats en la mateixa pàgina escanejada o bé en la seva traducció a text.
Tot aquest procés permet la cerca en molt bona part de tota la premsa escrita catalana.
A part d'accedir-hi directament des d'aquesta pàgina, també ho podeu fer des de la pròpia pàgina de la Generalitat'.
La Vall de Verç ha fet una passa més en la millora de la seguretat i ha incorporat el protocol SSL.

En endavant, per accedir-hi fes servir aquesta adreça :
    https://lavalldeverc.cat/ca-ES/Revista/Hemeroteca